Alicja Lizer-Molitorys
  Motywacja
 

 

MOTYWACJA

Jere Brophy "Motywownianie uczniów do nauki"

"Aby metody motywowania były skuteczne, spełnione być muszą określone warunki wstępne:
1. nauczyciel i lekcja mają być dla uczniów atrakcyjni,
2. uczniowie mają kierować się celami dydaktycznymi, a nauczyciel ma pomagać w osiągnięciu tych celów,
3. nauczać należy tego, co warte jest nauczenia się, i w sposób, który ułatwi uczniom dostrzeżenie owej wartości."
Przykładam ogromną uwagę na początkowy okres nauki na instrumencie. Wtedy kształtują się nawyki, które głęboko wnikają w postępowanie ucznia. Na pierwszych lekcjach staram się przede wszystkim dowiedzieć, dlaczego uczeń zapisał się do szkoły muzycznej i dlaczego chce grać na tym akurat instrumencie. By jeszcze bardziej zachęcić go sama prezentuję różnorodne utwory ilustrujące bogactwo wyrazowe fletu. Pokazuję również foldery i prospekty z innymi typami fletów- piccolo, altowy, basowy. To wszystko ma służyć zmotywowaniu ucznia, zachęcić go do aktywnego udziału w procesie nauczania. Jednocześnie chcę, by dziecko zaprzyjaźniło się z instrumentem. Można na pierwszej lekcji zainscenizować  wiersz Wandy Chotomskiej.
Od pierwszych lekcji staram się wpajać swoim uczniom poczucie dyscypliny rozumianej jako dobre wykorzystanie czasu. Dziecko i jego rodzice muszą wiedzieć, że aby osiągnąć dobre wyniki trzeba poświęcać codziennie około godziny na ćwiczenie. Bardzo szybko dziecko zauważa, że lepiej dla niego ćwiczyć krótko, intensywnie, niż długo i byle jak. Bardzo ważne są przerwy w ćwiczeniu, gdy odpoczywa nie tylko słabe ciało ośmio-, dziewięciolatka, ale także i umysł. Oto korzyści jakie płyną z uczenia się etapami (przerwy co 20-30 minut): [
  1. unikamy zmęczenia
  2. lepsza koncentracja
  3. występuje korzystniejsza motywacja- nie zniechęca perspektywa długiego czasu pracy
  4. uczenie się jest najbardziej efektywne w początkowej fazie
  5. w przerwach dokonuje się konsolidacja materiału

Zauważyłam, że niektórym początkującym uczniom dobre rezultaty daje proponowanie ćwiczeń z konkretnym czasem, potrzebnym do opanowania materiału. Na następnej lekcji dowiaduję się czy dziecko zrealizowało zadanie. Jeżeli robi postępy podkreślam, że jest to skutkiem jego sumiennej pracy. Brak postępów czy wręcz pogorszenie jest wynikiem nie zrealizowania zadań. Ostatnio przygotowałam jednostronicowy pamiętnik tabelę jak długo ćwiczyłam na flecie. Może taka forma pomoże zmobilizować się do ćwiczenia? 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=